sr
en

Custom

Možda Vam treba nova i samo Vaša gitara.
Možda gitara koju sada imate zahteva nove, drugačije i bolje pickup-ove, znatno kvalitetniji set-up ili profesionalno servisiranje.
Možda je poželjno da Vaš ton dobije dodatnu autentičnost.

sr
en